Marieke van Echtelt – Managing Director DVJ Insights

Biografie

Marieke van Echtelt heeft in de afgelopen jaren diverse functies bekleed op het gebied van research en management. Vanaf 1 maart 2018 is zij Managing Director van DVJ Insights. Binnen DVJ Insights leidt Marieke het managementteam dat verantwoordelijk is voor de groeistrategie voor de komende jaren. Speerpunt in het beleid voor de komende jaren is het investeren in kwaliteit, effectiviteit en efficiency. Kwaliteit geldt voor mensen en producten, effectiviteit en efficiency betreffen vooral de bedrijfsvoering.